Четвер, 22.03.2018 | Вітаю Вас , шановний гість | Реєстрація | ВХІД

Турка-жемчужина Карпат ** Turka-the pearl of the Carpathians         В Турці

Новини Турківщини

Головна архіву новин » » 2016 » Травень » 4 » Правила благоустрою м. Турка (проект). Частина 1.(гл1-гл7)
04.05.2016 (12:50)

   Правила благоустрою м. Турка (проект). Частина 1.(гл1-гл7)

Турківська міська рада оприлюднила для обговорення громадськістю проект "Правила благоустрою м. Турка". Для зручності документ розділено на три частини.

Свої зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу turkamrada@ukr.net або подавати будь яким зручним способом, в тому числі в коментарях на нашому сайті.

***

1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою м.Турка (надалі – Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою м.Турка, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста, які спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

1.2. Правила є обов’язковими для виконання на території м.Турка всіма органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, посадовими особами міської ради, об’єднаннями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.3. Об’єкти благоустрою м.Турка використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з врахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.4. Організацію благоустрою м.Турка забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законодавством України. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку балансоутримувачами та власниками територій.

1.5. Повноваження Турківської міської ради, її виконавчих органів та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про органи самоорганізації населення“, іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Турківська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.7. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.8. Правила розроблені згідно з чинними нормативно-правовивими актами і нормативними документами, що регулюють відносини у сфері благоустрою, вказаними у додатку № 4.

1.9. Правила містять загальнообов’язкові на території м.Турка норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України.

1.10. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
автостоянка – обладнане місце для зберігання транспортних засобів, яке знаходиться поза межами червоних ліній та обладнане відповідно до вимог законодавства України;
балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством України, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію відповідно до законодавства України;
благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також майдани, площі, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;
вуличне освітлення та зовнішні електромережі – електротехнічне обладнання, у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В, апаратура диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка;
відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з відбудови втрачених пам’яток архітектури та історії за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами, розташованими у зазначених межах;
відкритий літній майданчик – стаціонарний або тимчасовий (щоденного демонтажу) пункт ресторанного господарства, який розташовується виключно біля стаціонарного закладу (ресторану, кафе, бару, їдальні) у теплий період року з 1 квітня по 1 листопада і не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей;
громадські інспектори – особи, які здійснюють громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
гідротехнічні та протизсувні споруди – штучні та природні водойми, дамби, греблі, берегові укріплення, набережні та підпірні стінки, сходи, парапети, дренажі;
евакуатор – спеціально обладнаний автомобіль, який використовується для переміщення транспортних засобів;
заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об’єктів благоустрою з врахуванням особливостей їх використання;
зупинка – місце припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог Правил дорожнього руху (надання переваг у русі, виконання вимог регулювання, сигналів світлофора);
користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що розташовані у межах червоних ліній міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм комерційного призначення, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд;
капітальний ремонт – роботи, спрямовані на підвищення експлуатаційних характеристик, зокрема на підвищення технічних нормативів, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об’єктів і окремих їх частин у межах норм, які відповідають технічній категорії, встановленій для даного об’єкта міського благоустрою;
контейнерний майданчик – це територія з твердим покриттям, з ухилом у бік проїжджої частини, має огорожу з трьох сторін висотою 1,2 – 1,5 м. а також зручний під’їзд для спецавтотранспорту. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення твердих побутових відходів;
лінії регулювання забудови (визначені у містобудівній документації) – межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;
мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення, що виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без влаштування заглиблених у грунт фундаментів з розмірами, визначеними діючими нормативними документами;
мала архітектурна форма – штучний архітектурно-об’ємний елемент (лави, урни, зупинки громадського транспорту, паркани, огорожі, альтанки, декоративні скульптури та композиції, пам’ятники, меморіальні дошки, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, вази для квітів, фонтани та декоративні басейни, вуличні телефонні апарати, покажчики найменування вулиць, вуличні годинники, інформаційні колони тощо);
об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;
прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;
присадибна земельна ділянка – земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо. За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Відповідно до чинного законодавства України надається безкоштовно у приватну власність. Розміри земельної ділянки, котра може бути передана безкоштовно у приватну власність визначаються відповідно до Земельного кодексу України;
переміщення транспортних засобів – переміщення транспортних засобів за допомогою евакуаторів з проїжджої частини, вулиць, тротуарів та місць паркування на спеціально обладнаний майданчик;
поточний ремонт – роботи, пов’язані із запобіганням дрібним деформаціям та пошкодженням об’єктів міського благоустрою та з негайною їх ліквідацією;
право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками);
пам’ятка – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – складова частина проектної документації, у якій визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджують уповноважені виконавчі органи міської ради;
реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів;
роботи з утримання об’єктів благоустрою – регулярне проведення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення нормальних умов функціонування та утримання їх у чистоті і порядку;
рухомий (стільниковий) зв’язок – електрозв’язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного зі споживачів може вільно переміщатися у межах всіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер базової станції стільникового зв’язку;
середній ремонт – роботи, пов’язані з періодичним відновленням шару зносу дорожнього покриття, забезпеченням достатньої його жорсткості та рівності, поліпшенням експлуатаційних якостей елементів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд. При необхідності середній ремонт може містити у собі ліквідацію всіх дрібних пошкоджень покриття проїжджої частини вулично-дорожньої мережі та штучних споруд;
самочинне встановлення (малої архітектурної форми, відкритого літнього майданчика, засобу зовнішньої реклами) – це встановлення малої архітектурної форми, відкритого літнього майданчика, засобу зовнішньої реклами, дозвіл на встановлення яких не видавався або закінчився і не був продовжений у передбачені терміни або був скасований у встановленому порядку;
споруди санітарного очищення та прибирання міст – зливні станції, полігони для твердих побутових відходів, сміттєперевантажувальні станції, громадські туалети;
споруди найпростішого водопостачання – насосні станції біля водойм для поливальних цілей, пожежні водойми, шахтні та механічні колодязі, пункти заправки водою поливально-миючих машин;
стоянка – місце припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов’язаних з необхідністю виконання вимог Правил дорожнього руху, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу;
спеціально обладнаний штраф-майданчик – майданчик, призначений для забезпечення повного зберігання автотранспортних засобів, до яких застосовано примусове переміщення;
територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;
телекомунікаційні мережі – комплекс технічних засобів телекому-нікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якої природи по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
телемережі – телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;
телекомунікації (електрозв’язок) – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якої природи по радіо, дротових, оптичних або інших електромагнітних системах;
технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;
утримання у належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;
червоні лінії – межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення;
Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, визначених Законами України “Про благоустрій населених пунктів“, “Про місцеве самоврядування в України“, “Про рекламу“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про охорону атмосферного повітря“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, “Про планування і забудову територій“, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про поховання та похоронну справу“, “Про дорожній рух“, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення“, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

1.11. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері:

1.11.1. Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

1.11.2. Учасниками правовідносин у сфері благоустрою міста згідно з цими Правилами є власники, керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, які відповідно до вимог законодавства України уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою території міста.

1.12. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил:

1.12.1. Громадяни, громадські організації мають право приймати участь у виконанні Правил та контролювати їх виконання, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

1.12.2. Співробітництво об’єднань громадян, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою міста полягає у спільній участі щодо запобігання порушень існуючого стану благоустрою міста, реагування на факти таких порушень, виявлення порушень стосовно вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою міста, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, внаслідок порушень існуючого стану благоустрою території міста.

1.13. При внесенні змін до цих Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них. Зміни до Правил затверджуються рішенням міської ради.

2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

2.1. Благоустрій території міста включає:

2.1.1. Проведення на визначеній території міста робіт з влаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, розміщення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, комфортності проживання мешканцям та гостям м.Турка.

2.1.2. Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація об’єктів благоустрою міста здійснюється на основі відповідних програм, генерального плану розвитку міста, транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів благоустрою територій міста та проектів забудови території житлових районів, планів червоних ліній з врахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей міста, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту.

2.1.3. Роботи з благоустрою території проводяться з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації інженерних мереж та технічних засобів телекомунікацій. При капітальному ремонті чи заміні інженерних мереж та технічних засобів необхідно використовувати екологічні, енергоекономні, захищені від механічних та атмосферних впливів сучасні конструкції та матеріали. Опори повітряних мереж енергопостачання, вуличного освітлення, дротового радіомовлення під час проведення ремонту заміняються на естетичні та сучасні конструкції .

2.1.4. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою міста, прокладання телекомунікаційних мереж, підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту та територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, договору на право земельного сервітуту, генерального плану забудови м.Турка та затверджується замовником у встановленому порядку. План благоустрою та озеленення земельної ділянки у місті виконується відповідно до вимог державних будівельних норм. Запроектовані та існуючі об’єкти благоустрою, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення відображаються на кресленні генерального плану ділянки.

2.1.5. Забороняється прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення благоустрою відповідної території. Роботи щодо благоустрою об’єктів вважаються завершеними тільки після закриття дозволу (ордеру) на виконання робіт з благоустрою території.

2.1.6. При виникненні пошкоджень елементу благоустрою внаслідок діяльності або бездіяльності власника інженерних мереж та споруд такий власник несе відповідальність за можливі наслідки (аварійні ситуації).

2.2. До об’єктів благоустрою міста належать:

2.2.1. Території загального користування:

2.2.1.1. Парки (лісопарки, парки культури та відпочинку, спортивні майданчики, дитячі майданчики), рекреаційні зони, сади та сквери.

2.2.1.2. Пам’ятки культурної та історичної спадщини.

2.2.1.3. Майдани, площі, алеї.

2.2.1.4. Вулиці, дороги, провулки, проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки.

2.2.1.5. Пляжі, зони відпочинку біля води.

2.2.1.6. Кладовища.

2.2.1.7. Інші території загального користування.

2.2.2. Прибудинкові території.

2.2.3. Прилеглі території до будівель та споруд.

2.2.4. Охоронні зони інженерних мереж, технічні засоби телекомунікацій.

2.2.5. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

2.3. Елементами благоустрою є:

2.3.1. Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.

2.3.2. Зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях.

2.3.3. Будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів.

2.3.4. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами.

2.3.5. Технічні засоби регулювання дорожнього руху.

2.3.6. Будівлі і споруди системи інженерного захисту територій.

2.3.7. Комплекси та об’єкти монументального мистецтва.

2.3.8. Обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торгівельних та інших майданчиків.

2.3.9. Малі архітектурні форми.

2.3.10. Громадські та пересувні вбиральні.

2.3.11. Телекомунікаційні мережі, телемережі та телекомунікації (електрозв’язок), антени рухомого (мобільного) зв’язку та супутникового зв’язку.

2.3.12. Інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

2.4. Утримання територій об’єктів благоустрою:

2.4.1. До територій об’єктів благоустрою належать території житлової, виробничої, громадської та садибної забудови, земельні ділянки у межах міста, на яких розміщені об’єкти житлової забудови, виробничі, громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.

2.4.2. Благоустрій об’єктів на територіях житлової, виробничої, громадської та садибної забудови здійснюється з врахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, генерального плану м.Турка, цих Правил, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.

2.5. Заходи з реалізації благоустрою міста:

2.5.1. Проект благоустрою міста виконується на замовлення виконавчого комітету міської ради та реалізується відповідно до заходів загальноміських галузевих програм.

3. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок

3.1. Загальні вимоги:

3.1.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог законодавства України у власність, користування, оренду, а також прибирання прилеглих територій загального користування у межах, затверджених органами виконавчої влади: по всій довжині прилеглої земельної ділянки; в ширину – на визначену затверджену відстань, у випадку відсутності затвердження – до проїзної частини вулиці (площі, проїзду тощо), з врахуванням прибордюрної частини, розмір якої визначають відповідними нормативними документами органи житлово-комунального господарства.
Прибудинкова територія включає: відмостки навколо будинків, тротуари, пішохідні доріжки, газони та зелені насадження, внутрішні двори тощо.
Прибирання здійснюється власними силами або із залученням спеціалізованих підприємств, організацій на договірних умовах.

3.1.2. Власники, користувачі, орендарі; керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою міста, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю осіб на відповідних, у тому числі на закріплених та підпорядкованих,територіях відповідно до вимог законодавства України.
У разі виконання самовільних робіт та незабезпечення відповідного благоустрою, відповідальність несе власник об’єкта благоустрою (балансоутримувач території) та виконавець робіт.

3.1.3. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та ділянок, що перебувають у приватній власності громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд здійснює власник або балансоутримувач цього будинку, або підприємство, установа, організацієя, з якими балансоутримувач укладе відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.
Роботи, пов’язані з переплануванням території, посадкою або знесенням зелених насаджень тощо, проводяться відповідно до погоджених у встановленому порядку проектів.

3.1.4. Утримання та благоустрій земель запасу міста організовують органи місцевого самоврядування.

3.1.5. Благоустрій присадибної ділянки здійснює її власник або користувач.

3.1.6. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що у порядку, визначеному законодавством України, взяті на облік або передані у комунальну власність як безхазяйні, здійснює виконавчий орган міської ради.

3.2. Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання чи в орендному користуванні зобов’язані:

3.2.1. Утримувати у належному стані території, надані їм у встановленому законодавством України порядку.

3.2.2. Утримувати у належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини).

3.2.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власні кошти та у встановлені терміни пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини, наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у встановленому порядку.

3.2.4. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасного знесення об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані.

3.2.5. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою та охорони довкілля, у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

3.2.6. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу згідно з нормативними документами міської ради.

3.2.7. Проводити своєчасне фарбування і ремонт огорожі будинковолодінь, металевих частин фасаду будинків (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо).

3.2.8. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

4. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території

4.1. Загальні вимоги:

4.1.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій є комплексом взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів щодо технічного обслуговування, ремонту та реконструкції будівель і споруд, інженерних систем та обладнання, технічних засобів телекомунікацій.

4.1.2. Роботи з утримання, ремонту, реконструкції інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за приписами відповідних контролюючих органів.

4.1.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі; керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи (далі – балансоутримувачі) відповідно до законодавства України.

4.2. Утримання і прибирання міських територій:

4.2.1. Території (земельні ділянки), що знаходяться у власності, постійному користуванні, оренді (суборенді) юридичних та фізичних осіб, та прилеглі до них території загального користування утримують і прибирають ці особи.

4.2.2. Об’єкти благоустрою міста, що визначені у пункті 2.2 цих Правил, та інші території міської територіальної громади утримують та прибирають на договірних засадах підприємства, установи, житлово-комунальні організації різних форм власності.
Закріплення об’єктів благоустрою і територій для утримання і прибирання здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

4.2.3. Залізничні колії, які пролягають на території міста у межах відчуження, схили, насипи, переїзди, переходи через колії прибирають організації, які експлуатують ці споруди, за власні кошти.

4.2.4. Прибирання територій, прилеглих до закладів торгівлі та громадського харчування, здійснюють власники або орендарі цих закладів. Прибирання територій, прилеглих до кіосків, павільйонів – у радіусі 10 м, літніх майданчиків – у радіусі 1,5 м, пересувних елементів вуличної торгівлі – у радіусі 1,5 м здійснюють власники об’єктів вуличної торгівлі. Чистота на прилеглих до вказаних об’єктів територіях (крім проїжджої частини доріг) підтримується протягом всього робочого часу та після закінчення роботи.

4.2.5. Прибирання:

4.2.5.1. Кінцевих зупинок міського автомобільного транспорту загального користування здійснюють організації-перевізники або приватні підприємці.

4.2.5.2. Територій зон паркування здійснюють оператори паркування.

4.2.6. Прибирання водовідвідних канав, труб, дренажів, очищення підключень дощової каналізації і дощоприймачів тощо, які призначені для відводу поверхневих і грунтових вод з вулиць і дворів, здійснюють комунальні та інші підприємства, організації, орендарі, забудовники та власники будинків, у користуванні яких перебуває відповідна територія.

4.2.7. Стаціонарні урни (металеві або бетонні) для збирання дрібних відходів встановлюють організації і громадяни на закріплених за ними територіях:

4.2.7.1. Вулиці, парки – одна урна на 800 кв.м площі, відстань між урнами не більше 50 метрів.

4.2.7.2. Ринки – одна урна на 50 кв.м площі, відстань між урнами не більше 10 метрів. 4.2.7.3. Зупинки громадського транспорту – одна урна.

4.2.7.4. Заклади торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, установи і організації – по одній урні біля кожного входу і виходу.

4.2.7.5. Стаціонарні об’єкти вуличної торгівлі – одна урна.

4.2.7.6. Пересувні об’єкти вуличної торгівлі (не стаціонарні) – одна урна.

4.2.8. Очищення урн здійснюють власники у міру їх заповнення. Вивезення твердих побутових відходів проводиться на підставі укладених договорів з перевізниками твердих побутових відходів або житлово експлуатаційною організацією за територіальністю.

4.2.9. Прибирання міських територій здійснюється:

Період Ранкове прибирання Денне прибирання
весняно-літній з 06.00 год. до 09.00 год.
з 09.00 год. до 11.00 год.
з 17.00 год. до 18.00 год.
осінньо-зимовий з 07.00 год. до 10.00 год.
з 10.00 год. до 12.00 год .
з 16.00 год. до 17.00 год.


Період весняно-літнього прибирання встановлюється з 01 квітня до 01 жовтня, осінньо-зимового – з 01 жовтня до 01 квітня. Залежно від погодніх умов ці періоди може змінити виконавчий комітет.

4.2.10. Для усунення снігових накатів з настанням снігопадів необхідно здійснювати прибирання снігу з підгортанням його у вали.

4.2.11. Підгортання снігу у вали дозволяється на всіх вулицях і площах. Залежно від ширини вулиць і характеру руху на них вали можуть укладатися з однієї або з двох сторін проїжджої частини, вздовж тротуарів, залишаючи достатній прохід для пішоходів.

4.2.12. Забороняється утворення валів снігу у зоні:

4.2.14.1. Перехресть.

4.2.14.2. Вузьких тротуарів (менше 1,5 м).

4.2.14.3. Пішохідних переходів.

4.2.14.4. Автобусних зупинок.

4.2.15. У разі укладання снігових валів необхідно залишати підходи до будівель і до ліхтарів вуличного освітлення, вільні проїзди і проходи для пішоходів, в’їзди на перехрестя вулиць, у подвір’я.

4.2.16. Укладання снігу, зрубів на тротуарах, доріжках скверів, у подвір’ях здійснюється у місцях, які забезпечують вільний прохід пішоходів і під’їзд механізмів та автотранспорту.

4.2.17. Власники підземних інженерних мереж зобов’язані до зимового періоду відремонтувати колодязі, люки котрих повинні бути на одному рівні з проїжджою частиною вулиці.

4.2.18. У період ожеледиці посипання піском тротуарів, пішохідних доріжок, проїжджої частини вулиць у зоні і автобусних зупинок та майданчиків для посадки і висадки пасажирів, шляхопроводів, мостів, підйомів і узвозів та інших небезпечних місць здійснюється регулярно на весь період ожеледиці.

4.2.19. Вивезення снігу і зрубів льоду дозволяється на місця, визначені розпорядженням міського голови.

4.2.20. У центральній частині міста та на вулицях, де здійснюється механізоване прибирання, стоянку автомобілів заборонено.

4.2.21. Території дворів житлових і адміністративних будівель та внутрішньо-квартальні території повинні утримуватись у належному санітарному стані: щоденно здійснюватись прибирання, підмітання; підгортання і вивезення снігу, посипання піском – у зимовий період; очищення дворових дощеприймачів і дренажів.

4.2.22. На час проведення ремонту будинків або квартир на територіях дворів після оформлення відповідного дозволу відводиться місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівельних відходів, які повинні вивозити транспортом виконавці робіт.

4.3. Збір, зберігання та вивезення твердих побутових відходів:

4.3.1. Схему збору, накопичення і вивезення твердих побутових відходів визначають органи місцевого самоврядування.

4.3.2. Тверді побутові відходи, вуличне і дворове сміття повинні збиратися і утримуватися у спеціальних закритих контейнерах з розділенням твердих побутових відходів на категорії.

4.3.3. Контейнерні майданчики повинні бути обладнані відповідно до діючих санітарних норм. Місце розташування контейнерного майданчика визначає виконавчий комітет за попереднім погодженням з санітарно-епідеміологічною станцією.

4.3.4. Збір та вивезення твердих побутових відходів і нечистот з будинковолодінь, які знаходяться у приватній власності громадян, здійснюється згідно з санітарно-гігієнічними вимогами відповідно до укладених договорів з організацією-перевізником, спеціалізованими організаціями або комунальним підприємством.
Укладання договорів власниками приватних будинковолодінь на вивезення твердих побутових відходів є обов’язковим!
Комунальне підприємство ініціює укладання договорів з власниками приватних будинковолодінь щодо вивезення твердих побутових відходів.

5. Порядок утримання житлових будинків та прибудинкових територій

5.1. Утримання житлових будинків та прибудинкових територій регламентуються чинними нормативно-правовими документами у цій сфері, вказаними у додатку № 4.

5.2. Прибирання прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків комунальної власності здійснюється комунальним підприємством та іншими балансоутримувачами. Прибудинкова територія включає: відмостки навколо будинків, тротуари, пішохідні доріжки, газони та зелені насадження, внутрішні двори тощо.

5.3. Обов’язки власників (користувачів, балансоутримувачів) житлових будинків та прибудинкових територій:

5.3.1. Організація технічного обслуговування житлових будинків, їх обладнання та прибудинкової території.

5.3.2. Дотримання вимог системи весняного і осіннього оглядів житлових будинків та прибудинкових територій і засвідчення проведених обстежень актами не менше двох разів на рік.

5.3.3. Проведення обстеження балконів, лоджій, піддашків, карнизів та поясів з обов’язковими механічними випробуваннями щодо надійності кріплення їх елементів.

5.3.4. Здійснення негайного огородження небезпечної території на місцях виконання робіт на житлових будинках та прибудинкових територіях, забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони.

5.3.5. Своєчасне усунення недоліків в освітленні прибудинкових територій, входів до під’їздів, сходових кліток, вуличних та будинкових вказівників житлових будинків.

5.3.6. Здійснення заходів щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, аварійних будинків та довгобудів, на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, встановлення попереджувальних написів тощо).

6. Освітлення територій і будівель

6.1. Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення балансоутримувачами здійснюється відповідно до нормативно-правових документів, вказаних у додатку № 4.

6.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення:

6.2.1. Освітлення вулиць, доріг, площ і внутрішньоквартальних проїздів здійснюється згідно з нормативними документами у цій сфері, вказаними у додатку № 4. Середня яскравість освітлення тротуарів, які примикають до проїжджої частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїжджої частини цих вулиць, доріг і площ. Проекти (паспорти) художнього освітлення фасадів будинків і споруд є невід’ємною частиною архітектурно-технічного паспорта об’єкта архітектури, формою затвердженою чинними нормативно-правовими документами, вказаними у додатку № 4 або окремим документом для існуючих будівель і споруд, на які відсутня первісна проектна документація.

6.2.2. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на майданчику основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу у будинок.

6.2.3. На територіях парків і скверів повинні бути встановлені ліхтарі освітлення вздовж доріжок та на майданчиках. Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.

6.2.4. Увімкнення та вимкнення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно з графіком, затвердженим балансоутримувачем об’єктів зовнішнього освітлення, з врахуванням зниження рівня природного освітлення до 20 лк або його підвищення до 10 лк, а також відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених у встановленому порядку (наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.2007 № 178 “Про затвердження Технічних правил утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів“).

6.2.5. Опори зовнішнього освітлення (ліхтарі), кронштейни, арматура та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватись у задовільному технічному та санітарному стані. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, перевірку розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення.

6.2.6. Вивезення пошкоджених опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування людей, балансоутримувач проводить негайно. Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

6.2.7. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища міста. Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів

6.2.8. Для забезпечення безаварійної роботи обладнання зовнішнього освітлення щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж. Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться впродовж не більше трьох діб.

7. Вимоги до санітарного очищення території

7.1. Загальні вимоги:

7.1.1. Збирання і вивезення відходів, прибирання території міста регулюється чинними нормативно-правовими документами, вказаними у додатку № 4.

7.1.2. Санітарне прибирання включає у себе збирання відходів під час прибирання територій, складання їх у сміттєзбірники (урни, контейнери відповідної ємності) та своєчасне подальше вивезення.

7.1.3. Фізичні особи зобов’язані виконувати вимоги законодавства України у сфері поводження з відходами:

7.1.3.1. У встановленому порядку укладати угоди, проводити оплату за користування послугами підприємств та організацій, які здійснюють збирання, зберігання, перевезення, утилізацію, оброблення та захоронення відходів.

7.1.3.2. Забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, оренді (суборенді), а також інших територій (у тому числі – прилеглих), закріплених згідно з договором.

7.1.4. Юридичні особи зобов’язані виконувати вимоги законодавства України у сфері поводження з відходами, зокрема:

7.1.4.1. У встановленому порядку укладати угоди, проводити оплату за користування послугами підприємств та організацій, які здійснюють операції збирання, зберігання, перевезення, утилізації, оброблення та захоронення відходів.

7.1.4.2. Підприємства та організації, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, житлово-будівельні кооперативи, молодіжно-житлові комплекси, а також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зобов’язані:
1) своєчасно укладати зі спеціалізованими підприємствами і організаціями договори на перевезення, оброблення та захоронення твердих побутових відходів;
2) проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо виконання ними зобов’язань стосовно дотримання санітарних норм і правил утримання прибудинкових територій та сортування твердих побутових відходів за фракціями;
3) обладнати майданчики водонепроникним покриттям та встановити необхідну кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів, враховуючи сортування за фракціями;

7.1.4.3. Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих або прибудованих приміщень чи здійснюють господарчу діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків укладають договори на збирання та вивезення побутових відходів із організацією, яка надає послуги із збирання та вивезення відходів на даній території.

7.1.4.4. Підприємства та організації, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, повинні сприяти у впровадженні роздільного збирання, системи сортування твердих побутових відходів відповідно до затвердженого у встановленому порядку механізму.

7.1.4.5. Підприємства зі збирання та перевезення твердих побутових відходів зобов’язані:
1) вчасно здійснювати (згідно з договорами) вивезення твердих побутових відходів з територій житлових будинків, підприємств, організацій та установ у спеціально відведені місця;
2) складати на кожну спецмашину маршрутні графіки зі схемами руху і забезпечувати їх виконання;
3) корегувати маршрутні графіки відповідно до змінених експлуатаційних умов;
4) у місцях, де будинки належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий сектор), здійснювати планово-регулярне очищення від твердих побутових відходів згідно з окремими договорами зі збирачами відходів;

7.1.5. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами на спеціально влаштовані для цього майданчики, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується у встановленому порядку.

7.1.6. Контейнери для збирання сміття та відходів, як вторинної сировини, повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Відповідальність за своєчасне вивезення відходів несе власник контейнерного майданчика.

7.1.7. Контейнерні майданчики влаштовують на відстані не менше 20 м від вікон та дверей житлових будинків, дитячих закладів, спортивних та дитячих майданчиків, а також місць відпочинку населення, але не більше 100 м від входів до під’їздів житлових будинків.

7.1.8. У разі неможливості дотримання зазначених вимог контейнери для твердих побутових відходів встановлюються на відстані, яка затверджується виконавчим комітетом

7.1.9. Зберігання твердих побутових відходів у контейнерах відповідно до чинних нормативно-правових документів, вказаних у додатку № 4:

7.1.9.1. При температурі повітря -5°С і нижче – не більше 3-х діб.

7.1.9.2. При температурі повітря від -5°С до +5°С – не більше 2-х діб.

7.1.9.3. При температурі повітря +5°С і вище – не більше 1-ї доби (щоденний вивіз).

7.1.10. Якщо на прибудинкову територію немає в’їздів для сміттєвозів (внаслідок ремонту тощо), для збору відходів необхідно тимчасово використовувати переносні контейнери, які слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення їх негайно прибирати до місць зберігання.

7.1.11. Великогабаритні відходи (старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо) повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках (на контейнерних майданчиках або поруч з ними), у бункер-накопичувачах та у великогабаритних контейнерах і вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом у міру накопичення.
До громіздких відходів не відносяться предмети, які утворюються внаслідок проведення ремонтно-будівельних робіт: каміння, цегла, двері, дерев’яні балки, вікна зі склом чи без нього тощо. Залишки будівельних відходів від поточного ремонту квартир вивозять квартиронаймачі (власники квартир).

7.1.12. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках забороняється.

7.1.13. Урни для сміття встановлюються на вокзалах, ринках, парках, скверах, садах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об’єктів, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян.

7.1.14. Вигулювання домашніх тварин повинно проводитися відповідно до правил, затверджених Турківською міською радою.

7.1.15. Місця відпочинку та масового зібрання людей (парки, сквери, ринки, вокзали, автостанції, тощо) для зручності та поінформованості відвідувачів і пасажирів повинні бути забезпечені графічною інформацією щодо розташування на їх території громадських туалетів.

7.2. Прибирання території міста:

7.2.1. Роботи з прибирання території міста проводяться відповідно до цих Правил, інших нормативно-правових актів.

7.2.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначають виконавчі органи міської ради з врахуванням задокументованих правових підстав на землю та прилеглих територій зі складанням погоджених з ними схем прибирання.

7.2.3. Прибирання території міста проводиться двічі на добу відповідно до п.4.2.10 цих Правил.
Період весняно-літнього та осінньо-зимового прибирання території міста встановлюється розпорядчим документом Турківської міської ради.
Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалів, ринків, сезонних торговельних майданчиків) під час проведення масових зібрань та заходів тощо виконується протягом всього робочого дня.

7.2.4. Профілактичний огляд колодязів-решіток дощовідведення та їх очищення проводиться балансоутримувачами, не менше одного разу на квартал, а біля інженерних будівель або споруд, розміщених на понижених місцях, не менше одного разу на місяць. З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати зметене та побутове сміття у колодязі-решітки дощовідведення.

7.2.5. Після формування крон дерев або зрізання дерев на вулицях вивезення гілля та деревини проводиться протягом двох діб. Повалені дерева вивозить власник (користувач, балансоутримувач): з проїжджої частини доріг, тротуарів, від повітряних електромереж, які знаходяться під напругою, фасадів житлових будинків та виробничих будівель – негайно, а з інших територій – протягом доби з часу виявлення.

7.2.6. Вивезення зрізаного асфальту при проведенні ремонтних робіт на проїжджій частині вулиць та прибудинкових територіях здійснює виконавець робіт протягом доби.

7.2.7. В літній період прибирання, підмітання території проводиться вручну.

7.2.8. Осад, зібраний з оглядових колодязів, каналізаційних систем та мереж дощовідведення, вивозиться з місця проведення профілактичних робіт протягом двох діб.

7.3. Особливості прибирання міських територій у зимовий період:

7.3.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами.

7.3.2. Очищення дахів та дашків від снігу та бурульок проводиться негайно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та бурульки, що зняті з дахів та дашків, необхідно збирати на купи і протягом доби вивозити.

7.4. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних):

7.4.1. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) здійснюється при отриманні дозволу на право вивезення відходів (крім токсичних та особливо небезпечних), маршрутних записів, тентуванні автомобіля та інших умов, передбачених вимогами законодавства України.

7.4.2. При виконанні будь-яких ремонтно-будівельних та інших робіт на території м.Турка, пов’язаних з великою кількістю будівельних відходів, дозвіл на виконання ремонтних робіт видається виконавчим комітетом міської ради тільки за умови попереднього погодження замовником з комунальним підприємством місць складування будівельних відходів та укладенням договору на їх вивезення.Теги:  

Схожі матеріали :

Оцінка--> 
Переглядів: 466 | Додав: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім'я *:
Email:
ВВ-коди       Завантаження зображень Зp

Правила спілкування на сайті
Код *:
Якщо погано видно код безпеки , натисніть на нього. Він обновиться.